رییس جمهوری درگذشت پدرشهیدان واضحی فرد را تسلیت گفت