آزادی 102 تونسی در لیبی/انتشار تصاویر کارخانه‌های ساخت بمب داعش در طرابلس