معاون فرهنگی وزیرعلوم: دین در دانشگاه نفوذ و رسوخ گسترده‌ای دارد