امام جمعه روانسر گفت: امام حسین (ع) الگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است