براساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها: ملک سلمان منفورترین شخصیت خاورمیانه است