از موسس کارگاه آموزشی توانمند سازی تا تولید کننده مرغ بومی و عسل