توصیه دولت به فعالان اقتصادی برای آغاز تجارت رسمی با آمریکا