مسئولان اجرایی کشور به طنز آگاهی‌بخش بیشتر توجه کنند/حضور گسترده مردم در جشن «دکتر سلام»