صدای دوستی به رزمندگان امید می‌داد/ اصرار بر کار پس از عمل جراحی