کارنامه آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد/ 2800 نفر پذیرش می‌شوند