مصری: دولت لایحه‌ای در زمینه حفظ ارزش‌های اسلامی به مجلس ارائه دهد