سرعت وزش باد در استان سمنان به 97 کیلومتر بر ساعت رسید