انجمن جهانی فولاد: تولید فولاد ایران در ماه آوریل امسال، 12.4 درصد کاهش یافت