گنج‌زاده: کل دریافتی من از کاراته در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده است