رزمایش موشکی نیروی زمینی ارتش با موفقیت برگزار شد/ اجرای مرحله نهایی با حضور تمامی یگان های نیروی زمی