قائم‌مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی: از بنزین بی‌خبرم!