خرید 10 شناور پایلوت تکذیب شد/ تامین ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید شناور از سازندگان داخلی