افزایش دامنه نوسان موجب تعادل قیمت‌ها در بورس می‌شود