داعش نصف سوریه را گرفت/ همه گذرگاه های مرزی سوریه و عراق در دست داعش (+عکس)