کوهنوردان ایوانی قله سه هزار و 140 متری بدر و پریشان را فتح کردند