فرماندار جیرفت: فتح خرمشهر نماد همدلی و همزبانی ملت ایران بود