رييس جمهوري درگذشت حاج عبدالحسين واضحي فرد، پدر سه شهيد دوران دفاع مقدس را تسليت گفت