آموزش‌های تخصصی فیلمسازی از اهداف مهم جشنواره فیلم و عکس مادر