طراحی هوش مصنوعی برای جلوگیری از قاچاق کالا/ شیوه قاچاق در ایران متنوع‌تر از دنیا است