انجمن جهانی فولاد: رشد ۳.۵ درصدی تولید فولاد ایران