خادم: ملی‌پوشان در دور بعدی مسابقات جایزه بزرگ شرکت خواهند کرد