جوانان چقدر از دریافت وام 80 میلیونی استقبال می‌کنند?