نمایش آثار دفاع مقدس در عملیات آزاد سازی و فتح خرمشهر در کاخ سعدآباد