ادای احترام سازندگان «معمای شاه» به زنده یاد عبداللهی