زلزله زدگان نپال در انتظار کمک/شمار تلفات به حدود 7 هزار نفر رسید