تهیه طرح جامع توسعه‌ سواحل/ معافیت سربازی در انتظار فعالان دریا