معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی: کل اسرائیل برای ماست!