مهلت ارسال آثار به جشنواره«نمار در آموزه های رضوی» تا پایان خرداد امسال تمدید شد