بشار اسد: قهرمانان جسر الشغور شکست و تسلیم را نمی شناسند