مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی تا دی‌ 93 پرداخت شد