برگزاری نخستین کنگره معلمان و دانش‌آموزان شهید پایتخت