یادداشت فرزاد حسنی برای درگذشت «مهران دوستی»؛ خداحافظ همین حالا!