مشکل غربی ها، نفوذ فرهنگ انقلاب اسلامی دربین ملت‌های آزادی‌خواه است