موزیلا برنامه های خود برای عرضه موبایل های ۲۵ دلاری را کنار می گذارد