امروز؛ برگزاری کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با حضور 50 نماینده ایثارگر