سالی 120 میلیارد دلار ضرر عقب ماندگی در پارس جنوبی/ از قطر در پارس جنوبی سه سال عقب هستیم