رویانیان: دولت نباید بعد از خصوصی‌ شدن سرخابی‌ها،‌ حمایتش را قطع کند/ محبوبیت خادم زیر سؤال رفته اس