جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین عصر امروز برگزار می‌شود