ارائه 152 مقاله در سومین کنفرانس ملی «مهندسی و فیزیک پلاسما»