رئیس انجمن قطعه‌سازان اتومبیل اصفهان: خودروسازان برای ارتقای کیفیت به بازارهای بین‌المللی وصل شون