امیر سرتیپ اسماعیلی: شبکه قرارگاه پدافند هوایی آمادگی دفاع با هرگونه تهدید احتمالی را دارد