رقابت های قهرمانی رزم گیلمای گیلان با معرفی نفرات برتر پایان یافت