نرخ جدید مرغ و انواع ماهی/ مرغ به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد