گردهمایی سراسری مسئولان ‌روابط عمومی و تبلیغات وزارت دفاع برگزار‌ می‌شود