حمید روحانی: منتظری در خط امام بود اما بعد‌ها فریب خورد/ هاشمی رفسنجانی از ابتدا هم در خط امام نبود!